OSLOBOĐENJE,

12.04.2015

U periodu 20032014. budžetom Općine obezbijeđeno je 2.457.866 KM, kojim se pomoglo u liječenju 1.690 građana općine Novi Grad

ZA LIJEČENJE TEŠKO OBOLJELIH GRAĐANA 300.000 KM

Autori: E.ASOTIĆ

Općina Novi Grad već desetak godina u budžetu planira znatna novčana sredstva za liječenje teško oboljelih građana. Programom pomoći u participaciji liječenja teško oboljelih žele pomoći građanima općine koji za potrebe liječenja izdvajaju velika finansijska sredstva, a za čije liječenje nisu predviđena sredstva u zavodima zdravstvenog osiguranja. Prevashodni cilj je dodijelii sredstva građanima koji kupuju skupe lijekove koji se ne nalaze na esencijalnoj listi lijekova, potom za operacije i lij .....