OSLOBOĐENJE,

28.05.2015

• Moramo pogledati istini u oči i reći da se više ne može kupovati socijalni mir budžetskim sredstvima, kaže ministar • Svim radnicima po 330 KM mjesečno

FIRME U STEČAJ, RADNICINA BIRO

Autori: M.ALJIĆ

Vlada Tuzlanskog kantona jučer je, kako smo i najavili, stavila van snage odluku o finansijskoj konsolidaciji tuzlanske Tvornice transportnih uređaja, jer nisu stvoreni uslovi za njeno likvidno poslovanj e. Ovo znači da TTU sad definitivno ide u stečaj, s obzirom na to da federafni Zakon o konsolidaciji jasno kaže da se stečaj mora pokrenuti ukoliko preduzeće u roku od 60 dana od ulaska u program finansijske konsolidacije ne uspije ostvariti likvidnost u poslovanju i potpisati ugovore sa svojfm .....