OSLOBOĐENJE,

15.06.2015

ZDRAVSTVO GRCA U DUGOVIMA

Autori: A.DEMIĆ

Dugovanja prema javnim fondovima kliničke centre u Hercegovini dovela su do blokiranih računa i kamata, koji su ionako tešku situaciju dodatno pogoršali Sveučilišna klinika Mostar, Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić" u Mostaru, te Opća bolnica u Konjicu godinama grcaju u dugovima. Trenutni dug triju zdravstvenih ustanova iznosi oko stotinu miliona maraka. Skupština Hercegovačkoneretvanskog kantona zbog toga je sa posljednje sjednice uputila inicijativu federalnim vlastima da zdravstvenim ustano .....