INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

23.06.2015

Pitanje o prodaji telekoma svodi se tek na to da li ćete poslovni prostor zadržati u svom vlasništvu i narednih ga godina davati "pod kiriju" ili ćete ga odmah prodati za iznos od samo sedam godišnjih kirija. U slučaju da ga odmah prodate, dobit ćete odjednom 84.000 KM za nešto što vrijedi 300.000 KM

KAKO SE ODREĐUJE CIJENA TELEKOMA

Autori: ELDAR DIZDAREVIĆ

U posljednje vrijeme kod nas u BiH, a posebno u FederacIji, veoma je aktuelna prodaja posljednjih profatibilnih infastrukturnih kompanija koje imamo telekoma i elektroprivreda. Vlade na svim nivoima, i na državnom i na entitetskim, najavljuju u sklopu svojih "ekonomskih reformi" prodaje ovih kompanija, a to je precizirano i u agendi koju su bh. predstavnici izvršne vlasti navodno usaglasili sa predstavnicima međunarodne zajednice i sa međunarodnim finansijskim institucijama (MMF, Svjetska banka .....