DNEVNI LIST,

25.08.2015

Teško bi bilo naći neku ulogu, pogotovo drugoplanu, koju nije decentno i sa osjećanjem mjere donio Senad Bašić, kao što je recimo uloga Koha u Zločinu i kazni Dostojevskog

Glumački usponi i rasponi Senada Bašića

Autori: GRADIMIR GOJER

Samo jednom u životu, bar do sada, imao sam prigodu redateljski opservirati glumačku pojavu Senada Bašića. Bilo je to u predstavi Husein kapetan Gradaščević Ahmeda Muratbegovića, iz produkcije ratnih predstava Kamernog teatra 55… Kako tad, tako i danas, svejednako mislim da je ovaj glumac za koplje iznad cjelokupne glumačke produkcije BiH! Nažalost, za njegovu glumačku osobnost šira javnost zna tek i samo iz njegovog televizijskog opusa (???). Ta takozvana, naša dična (?!) javnost nije se niti p .....