DNEVNI AVAZ,

03.10.2015

“Elektroprivreda BiH”, “BH Telecom”, „HT Mostar“, “Energoinvest”, Fabrika duhana Sarajevo, “Hidrogradnja” i RMU Banovići 30. juna ove godine imali 14.331 zaposlenog, a na isti dan prošle godine 14.456 Drastičan pad dobiti u odnosu na prethodnu godinu zabilježio je „HT Mostar“, koji je podbacio za skoro šest miliona KM, dok je ona u “BH Telecomu” manja za 4,8 miliona KM

Gubici prihoda i do 20 miliona KM, pad kapitala, bez posla ostalo 125 ljudi

Autori: A.DUČIĆ

Sedam javnih preduzeća u FBiH u prvih šest mjeseci ove godine uglavnom je zabilježilo pad prihoda, a djelimično i kapitala. O tome govore precizni pokazatelji finansijskih izvještaja sa Sarajevske berze. Jedan izuzetak Naime, prema istraživa nju koje je proveo “Avaz”, riječ je o “Elektroprivredi BiH”, “BH Telecomu”, „HT-u Mostar“, “Energoin vestu”, Fabrici duhana Sarajevo, “Hidrogradnji” i RMU Banovići, koji su na dan 30. juna ove godine ukupno imali 14.331 zaposlenih. Na isti dan prošle godine .....