NEZAVISNE NOVINE,

08.12.2011

-Naši udžbenici su preopširni, sa 30 do 40 odsto sadržaja koji opterećuju učenike i ne prate njihove stvaralačke potencijale. To treba mijenjati, kao i sadašnji način rada, kaže Rakovićeva

Rad sa darovi đacima na čekanju

Autori: SINIŠA VUJANOVIĆ

Naš obrazovni sistem potpuno je neprilagođen identifikaciji i razvoju darovite djece i zato je potreban poseban program koji će se fokusirati na talentovane đake, za koji sada nema novca, ocjenjuju stručnjaci Mense BiH. Oni su u RS, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture RS, sprovodili program "Nikola Tesla Centar sistem učenja", koji je bio namijenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama, a odnosi se na otkrivanje potencijalno darovite i talentovane djece, praćenje njihovog razvo .....