OSLOBOĐENJE,

28.11.2015

Na ovoj posljednjoj IMO 2015. BiH se plasirala na 43. mjesto sa osvojenih 76 bodova. Ostavila je iza sebe mnoge azijske, afričke i južnoameričke države kao i sljedeće evropske države: Holandiju, Češku Republiku, Švajcarsku, Grčku, Portugal, Belgiju, Austriju, Švedsku, Kipar, Norvešku, Dansku, Estoniju, Španiju, Sloveniju, Makedoniju, Island, Albaniju, Irsku, Latviju, Finsku, Kosovo, Crnu Goru, Lihtenštajn i Luksemburg. Najbolje plasirane su bile SAD, Kina i Južna Koreja

Naši matematičari donijeli su dvije bronzane medalje sa Olimpijade na Tajlandu

Autori: ŠEFKET ARSLANAGIĆ

Prvo matematičko takmičenje u rješavanju matematičkih zadataka za učenike srednjih škola održano je u Mađarskoj 1894. godine. Rumunija je bila pokretač Me đu na ro dne ma te ma ti čke olimpijade (IMO International Mathematical Olympiad), a ideja o njezinoj organizaciji pojavila se na Kongresu rumunskih matematičara 1956. godine. Nakon dugotrajnih priprema, 1959. godine održana je prva IMO, na kojoj je sudjelovalo sedam država (Rumunija, Bugarska, Mađarska, Čehoslovačka, DR Njemačka, Poljska i SS .....