START,

07.02.2012

BH Pošta posluje sa dobiti od oko 1,4 milion KM, ali isključivo zbog kamata na 72 miliona KM oročenih kod banaka, Hrvatske pošte Mostar posluju sa gubitkom većim od pet miliona KM, a Srpske pošte RS su na pozitivnoj nuli

Pošte u BiH: Neko bos, neko hadžija, nekome nula

Autori: RUBINA ČENGIĆ

U BiH djeluju tri poštanska preduzeća ili pošte, kako ih građani skraćeno zovu. Njihova zadaća je transport i uručenje poštanskih pošiljki pisama, paketa do 30 kilograma, novca te telegrama. Pismo skuplje u RS Sve tri pošte su javne, odnosno sve tri su u cijelosti ili u većinskom državnom vlasništvu. Zapošljavaju blizu 6.000 ljudi i godišnje prometuju oko 200 miliona KM. No prilično su tajanstvene kada su u pitanju elementi ili rezultati njihovog poslovanja: iz Hrvatskih pošta Mostar su ocije .....