INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

04.12.2015

Hidajeta Bajramović ide u penziju

Nadzorni odbori u devet preduzeća

Autori: M.SM.

Federalna vlada jučer je dala saglasnost za privremeno imenovanje Vanje Pirgić za v. d. člana Nadzornog odbora „Željeznica FBiH“, dok je Pavu Bobana ovlastila kao svog punomoćnika za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine „Cesta Federacije“, zakazanoj za 7.decembar. Donesena je i odluka o raspisivanju javnog konkursa kojim se pokreće postupak zaizbor iimenovanječlanova nadzornih odbora u ime državnog kapitala kojima je mandat istekao ili su ranije razriješeni u preduzećima „Ceste“ Mo .....