DANI,

04.12.2015

Kompanija HETA Asset Resolution koju je osnovala Vlada Republike Austrije, već 12 mjeseci je operativna u BiH sa zadatkom preuzimanja nenaplativih potraživanja (1,2 milijarde KM) od Hypo banke

Preuzmi, upravljaj, prodaj

Autori: DARKO OMERAGIĆ

Svjetska ekonomska kriza koja je 2008. godine mnoge firme zauvijek ugasila, a brojne gurnula u dužničko ropstvo iz kojeg se ni danas ne mogu izvući, u Bosnu i Hercegovinu je dovela i novu vrstu finansijskih institucija koje se bave upravljanjem imovinom i nenaplativim potraživanjima. U BiH je taj posao pripao austrijskoj kompaniji HETA Asset Resolution na čijem je čelu Nijemac Manfred Gram. Kompaniju HETA Asset Resolution osnovala je Vlada Republike Austrije kako bi u BiH preuzela čak 1,2 milija .....