INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

26.12.2015

Nikada ne mogu zaboraviti trenutke, bilo u ratu ili iza rata, kada nekome nešto učinim i vidim suzu zahvalnicu niz lice. Zar nagrada može biti veća?

Tamo gdje ima ljubavi, nema podjela

Autori: EDINA KAMENICA

Fra Petar Perica Vidić je studij filozofije i teologije završio na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a nakon toga i Akademiju likovnih umjetnosti u Beču. Od 1995. godine član je ANUBiH. Dobitnik je nekoliko nagrada, pa i Šestoaprilske Grada Sarajeva. Razgovor smo vodili u Samostanu crkve svetog Ante na Bistriku, pa je i naše prvo pitanje bilo vezano za tu činjenicu. Rođeni ste malo dalje odavde? Djetinjstvo je uvijek najljepše i što je čovjek stariji, ono mu izgleda mnogo ljepše nego što možda .....