OSLOBOĐENJE,

18.01.2016

• Prvi konkurs je spreman • Izborom Nikole Poplašena, nadležna komisija se nije proslavila, kazala je Mensura Beganović

SLIJEDE DVA KONKURSA ZA ČLANOVE UO

Autori: A.GRABOVAC

Nakon što je Vijeće ministara BtH krajem prošle godine zadužilo Ministarstvo civilnih poslova BiH da provede konkursnu proceduru za izbor i imenovanj e direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete (HEA), konkurs je, nakon21 dan, zatvoreniuskoro se očekuje imenovanje prvog čovjekaAgencije. Za ovu poziciju vlada veliko interesovanje, a kako saznajemo, bivšidirektor, kojemjemandatistekao 23. novembra prošle godine, i aktuelni vršilac dužnosti direktora HE A Husein Nanić j .....