OSLOBOĐENJE,

18.01.2016

Rezolucijom 819 UN-a od 6. maja 1993. se zahtijevaju trenutan prestanak oružanih napada paravojnih jedinica bosanskih Srba na Srebrenicu i njihovo neposredno povlačenje iz okolnog područja ovog grada

HUMANITARNA KRIZA

Autori: MIRSAD CVRK

Prvi Konvoj UNHCR-a ušao je u grad 19. marta 1993, kada su se vođe Bošnjaka, Hrvata i Srba sastajale u Njujorku radi razgovora o VensOvenom planu, a vratio se u Tuzlu sljedećeg dana sa preko 600 bošnjačkih civila. Evakuacija je potpuno obustavljena, aprila 1993, a do tada je prevezeno u Tuzlu između osam i devet hiljada ljudi. Podrinje u cjelini (Bijeljina, Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica, Rogatica, Višegrad, Rudo, Goražde, Čajniče i Foča), sa apsolutnom većinom bošnjačkog stanovništva .....