OSLOBOĐENJE,

09.01.2016

Nove promjene u upravi Željeznica FBiH • Intenziviranje saradnje s vladama kantona

ZADUŽENJA IZ DECEMBRA OD 80 MILIONA KM

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Vlada FBiH jučer je podržala inicijativu za donošenje zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u Federaciji, koju je podnio poslanik Hajrudin Havić, a u vezi s presudom Ustavnog suda FBiH od 3. jula 2014. godine, kojom je utvrđeno da Zakon o turističkim zajednicama i promociji turizma u FBiH nije saglasan sa Ustavom FBiH, jer nije ispoštovana procedura prenosa nadležnosti sa kantonalnih na federalnu vlast putem pisanih odluka kantonalnih skupština. Kako se radi o složenoj zakonskoj .....