DNEVNI AVAZ,

09.01.2016

Bašić v. d. direktora 'Terminala Federacije'

Autori: A.DU.

Federalna vlada imenovala je jučer vršioce dužnosti članova nadzornih odbora i uprava u preduzećima namjenske industrije i u „Željeznicama FBiH“. Za v.d. direktora „Operatora Terminali Federacije“ imenovan je Džemal Bašić (SBB), a za njegovog zamjenika Eugen Šušak. Vršioci dužnosti članova NO ovog preduzeća postali su Rifat Fetić, Sanel Halilbegović i Miroslav Rozić. Imenovana je i privremena uprava „Igmana „Konjic, u čiji su sastav ušli Đahid Muratbegović, v. d. direktora društva, Šaćir Herić, .....