OSLOBOĐENJE,

21.01.2016

BiH je postala primjer za zločin i masovno kršenje Ijudskih prava, ali i mjera za neefikasnost, politizaciju, nemoć UN-a, otkrivanje svijeta koji nije pretrpio bitnije izmjene ni u drugoj polovini 20. stoljeća

PLANIRAN GENOCID

Autori: MIRSAD CVRK

Preživjelim Bošnjacima iz Srebrenice oduzeto je pravo na informaciju vezanu za prisilno nestalu osobu, pravo na materijalnu nadoknadu, slobodu od mučenja, koja im je zagarantovana domaćim zakonodavstvom i međunarodnim zakonima o ljudskim pravima na nediskriminatorski način. Predstavnici međunarodne zajednice na terenu, kao i njihove centrale, vjerovatno su upoznati sa cjelokupnom situacijom u Srebrenici. Ostaje otvoreno pitanje koliko su zainteresovani da saznaju više o načinima funkcionisanja o .....