OSLOBOĐENJE,

01.02.2016

Spoznaja da u pojedinim kantonima Srbi u ustavima nisu ni navedeni kao konstitutivan narod, bolna je i porazna, ističe Mihajlović • Saveze formirane mimo Ustava nije potrebno komentarisati, ističu u HDZu

DJECA NAM UČE HRVATSKI JEZIK

Autori: A.DEMIĆ

Gotovo tri godine nakon osnutka Saveza srpskih općina u Hercegbosanskoj županiji ili Kantonu 10, predstavnici srpskog naroda u Parlamentu FBiH zatražili su da srpski narod u većem entitetu dobije i svoj kanton. Podsjetimo, u Savez srpskih općina, prema diktatu SNSDa, ušle su tri od pet općina u ovom kantonu Drvar, Glamoč i Grahovo, a sam Savez uspostavljen je nakon što je Ambasada SADa 2013. formirala poseban tim sačinjen od pravnih eksperata sa zadatkom da predloži unutrašnji preustroj Federaci .....