OSLOBOĐENJE,

10.02.2016

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje Asima lbrahimagića, Mersada Ramovića, Nijaza Alispahića i Muamera Halilbašića dužnosti članova Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo zbog isteka mandata. Ujedno, Vlada je, nakon provedene konkursne procedure, dala prethodnu saglasnost na prijedlog da na dužnosti članova NO Energoinvesta budu imenovani Asim lbrahimagić, Emir Agić, Rasim Muminović i Denis Naprta. Podsjetimo, direktoru Energoinvesta mandat ističe krajem ovog mjeseca. Postupak izbora i imenovanja novog direktora je u toku i on je u nadležnosti vlasnika, odnosno Vlade FBiH. Prošle sedmice je zasjedala komisija za imenovanje direktora, koja će svoj prijedlog, nakon što dobije saglasnost Vlade FBiH uputiti novom Nadzornom odboru, koji bi trebao biti imenovan na Skupštini preduzeća 24. februara. Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici opunomoćila Adnana Mahmutovića za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Unis Ginexa d.d. Goražde, dok je Jakubu Mušinbegoviću dala punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini BNT-TMiH d.d. Novi Travnik.

IMENOVAN NOVI NO ENERGOINVESTA

Autori: J.SA.

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje Asima lbrahimagića, Mersada Ramovića, Nijaza Alispahića i Muamera Halilbašića dužnosti članova Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo zbog isteka mandata. Ujedno, Vlada je, nakon provedene konkursne procedure, dala prethodnu saglasnost na prijedlog da na dužnosti članova NO Energoinvesta budu imenovani Asim lbrahimagić, Emir Agić, Rasim Muminović i Denis Naprta. .....