OSLOBOĐENJE,

04.03.2016

Izabrani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. aprila • Ružica Jukić: Zabraniti hapšenja i izjašnjenja o krivnji pred novinarima

MILORAD NOVKOVIC NA ČELU VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE

Autori: E. GODINJAK PRUSAC

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosnei Hercegovine (VSTVBiH) je tokom drugogdanazasjedanja donijelo odluku o imenovanjunosilacapravosudnihfunkcijauBiH.Članovi Vijeća su odlučili da Milorad Novković,bivšipredsjednikOkružnog suda u Banjoj Luci i VSTVa BiH, bude novi predsjednikVrhovnog suda Federacije BiH. Kriteriji VSTVjeimenovaoDraguTurkešu na poziciju predsjednika Višeg privrednogsudauBanjoj Luci, Mariju Aničić Zgonjanjinnapoziciju predsjednikaOkružnogsudauBanjoj Luci, DuškaNinkovićanapoziciju .....