INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

15.03.2016

Pismo čitatelja Ibrahima Halilovića: "BiH se treba ugledati na Kanadu"; Oslobođenje, 11. mart/ožujak 2016. godine

U VRZINOM KOLU PRAVA I PRISILE

Autori: SAFETA OPHODJAŠ

U posljednje vrijeme sam se zaista načitala i naslušala različitih mišljenja o dužnosti ili pravu pokrivanja žena, ne samo u medijima u Bosni i Hercegovini. Sa mnogjma se i posvađala oko toga. I nekad mi je bilo dosta. Mislila sam da je vrijeme da završimo sa tomtemom,jerjebesmislenopričati o takvom pravu, kad se ženama polahko ali sigurno uskraćuju sva druga prava. Kad stiže još jedno mišljenje iz daleke Kanade, i to jednog novinara, kojega sam svojevremeno vrlo cijenila kao otvorenog i odlučn .....