DNEVNI LIST,

23.03.2016

Razmislite o davanju koncesije na krško-hidrografski biser poznat i prepoznatljiv u cijeloj BiH, koji uz to nismo potpuno otvorili za pokazivanje stranim turistima

URAĐENE STUDIJE NISU TOČNE! OSTAVITE BUNU PRIRODI

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Iz Udruženja geografa u BiH jučer su premijeru HNŽ-a Nevenku Hercegu uputili otvoreno pismo u kojemu izražavaju svoje protivljenje izgradnji mini hidroelektrana na Neretvi u blizini ušća rijeke Bune u tu rijeku. „Članovi udruženja geografa u BiH ostali su šokirani saznanjem preko društvenih mreža i elektronskih glasila o namjeri vlade HNŽ-a da daje koncesiju za izgradnju mini hidrocentrala u slivu Neretve nizvodno od Mostara, točnije na vodotoku Buna, njenom ušću u Neretvu. Ovo bi u našem Udruže .....