INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

29.03.2016

Doktor Šator priznaje da ga je koštala rečenica data Oslobođenju: Moja glava moja ruka • Odlasci Pavića, Bajrovića, Suljagića nisu bili uredu

Javno su nas pljuvali i tretirali kao djecu

Autori: A.DEMIĆ

Ugledni članovi hercegovačkog ogranka Demokratske fronte doktor Alij a Šuko, doktor Elmir Šator i Ana Marija Tadić Jakovljević podnijeli su ostavke na članstvo u stranci, uz zahtj ev da budu izbrisani iz evidencije članstva. ŠatoriTadić Jakovljević, koji su inače jedini zastupnici DFa u Skupštini HNKa, u budućnosti će, najavili su, nastupati kao samostalni zastupnici. Kao razJog ostavkenavedenaje"evidentnasuspenzijaStatutaDFaiprocedurana kojoj setemeJjestranlcainjezinrad, te uvođenje samovJašća .....