INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

30.03.2016

Imenovani su predsjednik i članovi Nadzornog odbora JU Apoteke Sarajevo, i to Nermina Đugum, Amra Ajanović i Alisa Redžić

Novi nadzorni odbori u zdravstvenim ustanovama

Autori: J.MA.

Vlada KSa, nakon što je razriješila dosadašnje vršioce dužnosti, imenovala je članove upravnih i nadzornih odbora u zdravstvenim ustanovama. Medicina rada U UO JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva imeno vani su Eldina Bešlagjć za predsjednika, a članovi su Ramo Kasumović, MedihaAvdić, EnisaMašić i Velida Delberović Bušatlić. U Nadzorni odbor imenovani su SanelaAdžovićkaopredsjednik, a članovi su Amer Osmanagjć i Sabina Prevljak Zavod za medicinu rada KSa dobio je Upravni odboru sas .....