INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

06.04.2016

Izuzetno je pogrešno opterećavati građane i privatni sektor dodatnim akcizama na naftu i naftne derivate, plin, pivo i alkoholna pića

ZDRAVSTVENI SEKTOR JE CRNA RUPA BiH

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

"Aktivno smo uključeni u podršku reformskih procesa u BiH. Kao štoznate, unovembru2015. organizovali smo veoma značajnu konferencijuu Washingtonu, gdje smo prvi put okupili predstavnike iz svih relevantnih institucija koje su kao ključni akteri uključene u ekonomskosocij alne reforme u BiH: finansijskih institucija (EBRD, Svjetska banka, MMF), vlade SADa, EU, privatnogsektora, organizacija civilnogdruštva, akademskezajednice te, naravno, predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini", kaže u intervj .....