DANI,

01.04.2016

Iako pravo mjesto za nuklearno smetljište traži od 1990. godine, sve do sada na uporne pokušaje da BiH dobije zvanične informacije o kojima za Dane iscrpno govori ministrica iz RS-a Srebrenka Golić, Hrvatska je odgovarala ili da još nije vrijeme da uključuje susjede ili da će razgovarati samo sa institucijama BiH

Trgovska gora već je 13 godina priča!

Autori: ELMINA MUHIĆ

Već je trinaesta godina otkako su hrvatske vlasti najavile izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada iz slovenske nuklearne elektrane Krško na područje koje je svega 1,2 kilometar udaljen od centra Novog Grada. Tačnije, odlagalište bi se trebalo naći uz državnu granicu Republike Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom u Trgovskoj gori kod Dvora.Opštine iz oba bh. entiteta u slivu rijeke Une prošle godine potpisale su zajedničku izjavu o protivljenju izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgov .....