INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

12.04.2016

Operacija je urađena u saradnji s timom iz UKC-a Tuzla

Prva eksplantacija dječijih organa

Autori: MI.D.

U Kantonalnoj bolnici Zenica tokom noći 10.na 11.april uspješno je izvedena prva eksplantacija dječijih organa u BiH. Dječak od 12 godina primljen je u JU Kantonalna bolnica Zenica 5. aprila u izuzetno teškom stanju, a 10. aprila konzilijamo je utvrđena moždana smrt. Nakon obavljenograzgovora sa ocem dječaka, i pored ogromne boli i tragedije koja je zadesila porodicu, dobiven je pristanakza eksplantaciju organa u svrhu transplantacijskogliječenja, saopštili su iz zeničke bolnice. Eksplantacija o .....