INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

30.04.2016

Sve ću poduzeti da zaštitim interes Elektroprivrede, svih naših potrošača i zaposlenika i u tu svrhu iskoristit ću sve zakonske mogućnosti

ALUMINIJU OSTAJE DUG

Autori: EDIN BARIMAC

• Jesu li riješeni problemi sa dugovanjima Aluminija? U odnosu JP EPHZHB d.d. Mostari kupcaAluminij d.d. Mostar postignut je napredakutoliko što se dugne gomila, jer kupac Aluminij d.d.Mostarizmirujetekuće obveze. Zaostali dugje kompleksan problem i stručne službe unutar EPHZHB d.d. Mostar rade na iznalaženju rješenja za naplatu, pri čemunajprije vodeći računa o interesu JP EPHZHB d.d. Mostar, a time i svih naših potrošača. Vjetroparkovi Sa sigumošću vam mogu reći da dug kupca Aluminij d.d. Mos .....