NEZAVISNE NOVINE,

16.12.2011

Nedavna konferencija u čast Međunarodnog dana ljudskih prava navela me je na razmišljanje o nekoliko stvari.

Ljudska prava su za svakoga ili nisu ni za koga

Autori: MERI EN HENESI

Prvo, država koja očekuje od svojih građana da poštuju zakone uz prijetnju hapšenjem ili zatvorom, ali koja izbjegava ispuniti svoje zakonske obveze, bi najprije trebalo da se pozabaviti time da sebe postavi za primjer. Primjer može biti, recimo, Evropska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Ova konvencija i sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava nisu smjernice ili preporuke, već zakon! To je zakon u Evropi, što uključuje BiH, i obavezujući je za svih 47 zemalja članica. D .....