OSLOBOĐENJE,

08.06.2016

Federalni premijer kaže da se Federaciji ne žuri i da bez problema izvršava zakonske obaveze

Novalić: Federacija u 2016. planira iskoristiti 312 miliona KM od MMF-a

Autori: MIMI ĐUROVIĆ RUKAVINA

Francisco Parodi, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini, izjavio je da bi BiH prvu tranšu novog kredita mogla dobiti krajem jula ove godine. Može li Federacija BiH finansijski preživjeti dotad? Vlada Federacije Bosne i Hercegovine bez problema ispunjava svoje zakonske obaveze i izvršava budžet u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta za 2016. godinu, tako da nam se ne žuri. Kada je Međunarodni monetarni fond u pitanju, ove godine planiramo iskoristiti 312 mili .....