INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI LIST,

18.06.2016

ZANIMLJIVO JE I DA SE I PORED MILIJUNA KOJE POŠTE DAJU ZA MIROVINE ISPLATA NE MOŽE DOVESTI U RED, A MIROVINE NI NA KRAJU OVOGA TJEDNA SVIMA NISU BILE ISPLAĆENE

REVIZIJA NOVAC POŠTE NEZAKONITO DAVAN ZA MIROVINE

Autori: VANJA BJELICA-ČABRILO

Federalna Vlada nije donijela ispravnu odluku prilikom naredbe BH Pošti da raspoloživi novac pozajmi Zavodu MIO za isplatu mirovina. Ovo su utvrdili federalni revizori prilikom pregleda stanja u Javnom poduzeću BH Pošta. Pozajmica koju Pošte daju Zavodu prakticira se već mjesecima, no i pored toga mirovine i dalje kasne. Pozajmice U izvješću o financijskoj reviziji Pošte se navodi kako je na osnovu Odluke Vlade FBiH iz listopada 2015. Skupština BH Pošta donijela Odluku o prestrukturiranju raspol .....