OSLOBOĐENJE,

17.07.2016

Sarajevski otvoreni centar ovih dana promovira svoj četvrti u nizu Alternativni izvještaj za BiH na putu ka članstvu u Evropskoj uniji

Prazna priča o reformama u BIH

Autori: MAJA ABADŽIJA

Eminu Bošnjak, direktoricu SOC-a, pitali smo kakve zaključke donosi Alternativni izvještaj. Zaključci su vrlo jasni: u proteklih 12 mjeseci jedini napredak je formalne prirode. Sva priča o reformama je bila na deklarativnom, a u nekim trenucima čak i propagandnom nivou, dok konkretnog napretka ka ispunjavanju uslova koje je postavilo Vijeće EU 2011. godine realno nije bilo, smatra Bošnjak. Isključivanje javnosti Navela je da je evidentiran zastoj u gotovo svim ispitanim oblastima (demokratija i .....