OSLOBOĐENJE,

12.08.2016

Problem koji je u nazivu jezika stvorila politika u oba entiteta, ona najbrže može i riješiti, smatraju advokati roditelja bošnjačke djece

U RS-u 6.830 učenika Bošnjaka

Autori: EDINA KAMENICA

U osnovnim školama Republike Srpske, prema zvaničnim podacima Ministarstva prosvjete i kulture RS-a, nastavu pohađa 6.830 bošnjačke djece, kao i 388 djece Hrvata. Mališana koji su se izjasnili kao Romi je 392. U isto vrijeme, učenika srpske nacionalnosti u tim školama je 85.746. U srednje škole RS-a upisano je 233 bošnjačke djece, a 209 djece hrvatske nacionalnosti. Srednjoškolaca srpske nacionalnosti je 38.843. Ove podatke Oslobođenje je dobilo od Nedima Čivića, predsjedavajućeg Koordinacionog .....