OSLOBOĐENJE,

26.08.2016

Zvaničnici KS-a najavili su da će školska godina početi intoniranjem državne himne, te obećali da će se ozbiljnije pozabaviti i udžbeničkom politikom

Himna BiH bit će prvo školsko zvono

Autori: MAJA ABADŽIJA

Na sastanku premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS-a Elvira Kazazovića sa predstavnicima Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava koje je predvodio Smail Čekić, najavljena je saradnja u području obrazovanja. Patriotski trening Vijest da će nova školska godina u školama KS-a početi intoniranjem himne Bosne i Hercegovine izazvala je brojne komentare. Konaković ističe da je ova inicijativa saradnika Instituta Sejfu .....