INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

28.10.2016

Milenku Nižiću izrečena uvjetna kazna od osam mjeseci zatvora

Utajio 100.000 poreza, pa dobio kaznu od 1.000 KM

Autori: E.H.

Preblaga kaznena politika u BiH postala je, praktično, svakodnevica. Svjedoči o tome i sporazum o priznanju krivice optuženog Milenka Nižića iz Ljubuškog i Tužilaštva BiH. On je priznao krivicu da je posredstvom svoje kompanije “Nižić-Šport“ utajio 100.000 KM poreza. Sporazumom je predviđeno da optuženome bude izrečena uvjetna kazna od osam mjeseci zatvora, koja se neće izvršiti ako optuženi ne počini novo krivično djelo za dvije godine. Također, optuženom Nižiću izrečena je novčana kazna u izno .....