OSLOBOĐENJE,

19.12.2016

Insistiramo da se novac jednako rasporedi na sav koridor 5c, a Stolac je u ingerenciji Izbornog povjerenstva, tvrdi lider HDZ-a Dragan Čović

Na Upitnik ćemo odgovoriti do kraja marta

Autori: MIRALEM BEGIĆ

Boravak predsjednika HDZ-a BiH i člana državnog Predsjedništva Dragana Čovića u Usori iskoristili smo da nam odgovori na nekoliko aktuelnih pitanja kao što su zastoj u nastavku gradnje koridora 5c, predstojeće aktivnosti vezane za popunjavanje Upitnika Evropske unije, te ponavljanje lokalnih izbora u Stocu. On se prije svega osvrnuo na predizborna obećanja HDZ-a BiH, istakavši kako će izvršiti “sve obveze date u proteklim kampanjama”. Akcize na naftu Radovi na svim dionicama autoceste 5c su u us .....