OSLOBOĐENJE,

22.12.2016

Uključivanje lokalnih ljudi i njihovo prepoznavanje zaštite i očuvanja tog područja predstavlja jedini put ka održivom razvitku, kazao nam je Zoran Mateljak, voditelj WWF-ovog ureda u BiH

Prirodu previše shvaćamo zdravo za gotovo

Autori: ALEMA PENDEK

Od kada je Svjetska organizacija za prirodu prisutna u BiH i šta su njene glavne aktivnosti? Svjetska organizacija za prirodu u BiH radi već desetak godina. Počeli smo raditi prije svega na zaštiti močvarnih staništa Livanjsko polje i Hutovo blato, a trenutno radimo na projektima koji se tiču ne samo zaštite ovih za nas važnih močvara, jer su one uvrštene na međunarodni popis važnih močvarnih staništa, već i na promociji nacionalnih parkova, zaštićenih područja općenito, s posebnim fokusom na na .....