OSLOBOĐENJE,

04.02.2017

Ukupna instalirana snaga planiranih malih hidroelektrana koje bi se trebale graditi jeste 3,5 MW

Gradnja pet mini hidroelektrana na Rami

Autori: ALEMA PENDEK

Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a, u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona kao koncesora, potpisao je s Davorom Rajičem, direktorom tvrtke ECCO-CRIMA d.o.o. Prozor-Rama kao koncesionarom, ugovore o dodjeli koncesije za izgradnju malih hidroelektrana. Naknada Kako je za Oslobođenje rekao ministar Jović, riječ je o izgradnji pet malih hidroelektrana ukupne instalirane snage 3,5 MW. Riječ je o gradnji MHE Gradina instalirane snage 0,265 MW, vrijednosti 936.60 .....