DNEVNI AVAZ,

03.02.2017

Među 18 općina i Žepče Podrška za više od 500 kompanija

U prvoj fazi podrška od 12 miliona dolara

Autori: AR.M.

Žepče je jedna od 18 općina koje su odabrane za prvu fazu projekta okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG. Sporazum, čijem su potpisivanju prisustvovali i predstavnici finansijera i implementatora projekta, Ambasade Švicarske u BiH i Razvojnog programa UN-a u BiH UNDP, potpisan je na konferenciji “Unapređenje lokalne samouprave i pružanja usluga u BiH: Postignuća i budući pravci razvoja lokalne samouprave u BiH”. U ime Općine Žepče, pismo namjere potpisao je općinski načelnik Mato Zovko, koji je .....