OSLOBOĐENJE,

23.04.2017

Rudnik Breza je poslovao pozitivno u prva tri mjeseca 2017. sa 1,5 miliona maraka, a u ovom ugljenokopu se nadaju da će ovakav trend zadržati do kraja godine

Sedam rudnika je uspješno položilo ispit

Autori: MIRZA DAJIĆ

Čelni ljudi Elektroprivrede BiH, generalni direktor Bajazit Jašarević i izvršni direktor za proizvodnju Nevad Ikanović održali su sastanak u Direkciji Rudnika Breza sa generalnim i tehničkim direktorima svih sedam rudnika u Koncernu (Rudnici Kreka Tuzla, RMU Kakanj, RMU Zenica, RMU Đurđevik, RMU “Abid Lolić” Bila, RU Gračanica Gornji Vakuf/Uskoplje i RMU Breza). Izvršena je, saznajemo, analiza rada, te je zaključeno da su rudnici položili ispit. Kontinuitet Posebno priznanje odato je Rudniku Bre .....