INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

07.06.2017

Kada čovjek pravi kuću, red je, bar kod nas na Balkanu, da se uvažava i pravo komšije, a kamoli kada je u pitanju nuklearni otpad, kaže Mulić

Borbu moramo nastaviti

Autori: FAHRUDIN BENDER

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlade Unskosanskog kantona danas organizuje sastanak dužnosnika svih nivoa vlasti u BiH o temi planova susjedne Hrvatske za odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Kako nam je kazala Mersija Talić iz Ministarstva okoliša USK-a, dolazak na današnju raspravu potvrdio je direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Emir Dizdarić, a pozvani su još i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH .....