INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

02.07.2017

Od 1996. do 2008. na deponiji se nekontrolisano odlagala veća količina građevinskog i miješanog komunalnog otpada

Hitno treba zatvoriti deponiju u Lješevu

Autori: J.MA.

Plan sanacije, zatvaranja i rehabilitacije deponije komunalnog otpada Do u MZ Lješevo predstavljen je u Općini Ilijaš. Prezentaciju je održao Admir Mešanović, saradnik konsultantske kuće ENOVA. Sanacija i zatvaranje jedan su od ciljeva federalne Strategije upravljanja otpadom, Akcijskog plana i Federalnog plana upravljanja otpadom, što doprinosi uspostavi sistema savremenog koncepta rješavanja problematike zbrinjavanja otpadom u FBiH. Obaveze Riječ je o deponiji površine 14.660 kvadratnih metara .....