INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

23.07.2017

Naša se priroda mijenja

Prof. dr. Senka Barudanović sa PMF-a za Oslobođenje govori o stanju tresetišta u BiH, čiji je balans narušen eksploatacijama i kopanjem kanala

Autori: ANGELINA ŠIMIĆ

Publikacija “Tresetišta na bosanskim planinama” autora prof. dr. Senke Barudanović i magistara Ermina Mašića i Armina Macanovića sa Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA zaslužila je veće iskoračenje u javnost, jer tresetišta rijetko zauzimaju medijski prostor. Publikacija je dio projekta Promocija specifičnih prirodnih vrijednosti FBiH, terenski i timski rađen prošle godine, a šta mu je bio cilj? Htjeli smo malo pogledati kakvo je stanje naše prirode kroz ekosisteme koji su kod nas stvarno vrlo .....