INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

16.04.2018

Revizija privatizacije deset preduzeća

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Federalna vlada primila je na znanje na posljednjoj sjednici informaciju Agencije za reviziju privatizacije u FBiH o obavljenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji od jula do decembra 2017. godine. Od 14 privrednih društava predviđenih planomrada za 2017., otvorena je revizija u njih deset, kao i jednoj firmi koja nije bilo obuhvaćena planom. Revizija je u drugojpolovini2017. rađenaušest firmi,apokrenuta jeisedma, i to u „Granitu”, „Borcu”, „Kladu .....