1914 - 1918: I svjetski rat

Prva bolnica (Vakufska ili Hastahana) otvorena je 1866. u Sarajevu

Pregled fokusa

Izvor: Kalendar SPKD Prosveta,01.01.1941., autor: Risto Jeremić

 Tekst “Sumarni pregled zdravstvenih i medicinskih prilika Bosne i Hercegovine u prošlosti ,iz Kalendara SPKD Prosveta, govori o zdravstvenoj kulturi u BiH kroz kratku istoriju. Autor piše: "Sa dolaskom Turaka počela se njegovati zdravstvena kultura u Bosni …Prvi diplomirani ljekari Bosanci bjehu franjevci, đaci italijanskih univerziteta:: fra Petar Bustrović (1708), fra Franjo Gracić (1720Č99), fra Tadija Lagarević (1761—1840), fra Nikola Ilić (1767—1844), fra Mato Nikolić (1784— 1844), fra Tomo Dafinić, fra Marešević i fra Sučić. U Italiji, u Padovi, diplomirao je 1850 i sarajevski Jevrejin Isak Salom, vojni lekar i član Upravnog veća u Sarajevu."

“Kalendar SPKD Prosvjeta” je časopis srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” . Štampan je u periodu od 1905. do 1914. Godine. Kompletno izdanje časopisa nalazi se u digitalnoj arhivi IFOBIRO-a .Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Ovdje se možete registrovati.

Kolekcije

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija