1941 - 1945: II svjetski rat

AVNOJ razbjesnio Staljina

Pregled fokusa
Untitled document

Izvor:  Oslobođenje, 20.07.2008., Autor Raif Dizdarević

 26. i 27. novembra 1943 godine održana je osnivačka i prva sjednica AVNOJ-a – Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije. Prilikom sazivanja ovog tijela u tekstu Avnoj razbjesnio Staljina” se kaže: “Na Titov prijedlog odlučeno je da se o pripremama zasjedanja i predviđenim odlukama ne obavještava Sovjetski Savez, jer se procjenjivalo da bi se on protivio i da bi došlo do komplikacija u odnosima…Odlagati odluku u tom trenutku značilo bi dovoditi narode Jugoslavije u opasnost da izgube pravo na samoopredjeljenje, kao i pravo da o svom unutrašnjem društvenom i političkom sistemu odlučuju sami. Zato smo se, na Titov predlog, svesno odlučili na taj korak, iako smo svi koji smo na tom sastanku o njemu odlučivali bili svesni da nas to dovodi u konflikt ne samo sa zapadnim silama, već i sa Sovjetskim Savezom“.

 „Oslobođenje“ je dnevna novina sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini. Štampa se od 30. avgusta 1943. godine sve do danas. Digitalna baza Infobiro posjeduje kompletne brojeve „Oslobođenja“ od 2004. do danas i dio ratne arhive od oktobra 1994.  do decembra 1995. godine. Arhiva Infobiro-a je pretraživa i dostupna pretplatnicima arhiva, a reistrovati se možete ovdje.

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija