SARAJEVSKE SVESKE › tekstovi za 1 Mart 2010 godine

 • SARAJEVSKE SVESKE, BEQE CUFAJ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Tamo negde 2000. ili 2001. godine, sada ne mogu tacno da se setim, bio sam pozvan da ucestvujem na jednoj književnoj veceri u nekom austrijskom gradu. Pored mene, kao „predstavnika“ Kosova, na ovom susretu bio je i jedan književnik iz Bosne i Hercegovine. Rec je o poznatom piscu, sada pokojnom Izetu Sarajlicu. Citao sam njegovu poeziju. Da je bio nepopravljivi buntovnik, i o tome sam citao. U to sam se i sâm uverio te nezaboravne veceri. U razgovoru, Sarajlic, kao i citav naš soj sujetnih lj

 • SARAJEVSKE SVESKE, ALMA LAZAREVSKA, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  21. aprila 2009. Stigla. 22. april Vec u šest ujutro izašla iz hotela. Na koju je žed Catic mislio kada je napisao da pije zbog žedi sadašnje, ali i prošle? Otkud mi Catic s druge strane okeana? Ostalo me ne cudi. Gdje god stigla, prvo jutro pocinje panicnom potragom za vodom. Doputovala pred ponoc, te bilo i: koji me davo tjerao? Zamka za malodušne… davo? Dok je osoba koja me je docekala na aerodromu premetala po džepovima, gubila pa nalazila potvrdu o parkiranju, imala kljuceve te

 • SARAJEVSKE SVESKE, ANDREA ZLATAR, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  O hrvatskoj kulturi u devedesetim postoje razlicita mišljenja, mnogi materijalni i duhovni tragovi, te samo jedan analiticki dokument - Nacionalni izvještaj Kulturna politika Republike Hrvatske, koji je izraden u okviru Europskog programa vrednovanja nacionalnih kulturnih politika. Taj je dokument izraden sredinom devedesetih, tijekom 1996. i 1997. godine, a tiskan je 1998., u hrvatskom i engleskom izdanju. Njega prati i kraci izvještaj europskih strucnjaka za podrucje kulturne politike koji je

 • SARAJEVSKE SVESKE, BORIS BUDEN, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Žargon postkomunisticke transformacije karakterizuje cudnovata metaforicnost: odgoj za demokraciju, ispiti demokratije, škola demokratije, demokratija kojoj su još potrebne pelene, koja odrasta, koja je sve zrelija i možda se još nalazi u djecjim cipelama, pravi svoje prve korake ili, naravno, demokratija koja pati od decijih bolesti. Tako vec sam jezik postkomunizma otkriva paradoks koji ukazuje na najveci skandal najnovije istorije: ljudi koji su upravo u demokratskim revolucijama 1989/90. do

 • SARAJEVSKE SVESKE, ZLATKO PAKOVIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Poražavajuce je osecanje da prethodno doba ništa nije ucinilo za naredno, štaviše da je upravo na njegov racun postojalo. Naši neposredni politicki preci živeli su na uštrb potonjih generacija (iz kojih su, dakako, izuzeli sopstvene potomke). I kao kneževina, i kao kraljevina i republika, Srbija je – katkad više, katkad manje – pustošena od vladajuceg sloja, ali, sve do režima Slobodana Miloševica, uvek je nešto, makar i malo, preticalo sledecoj generaciji. Za Miloševiceva vakta niti je šta no

 • SARAJEVSKE SVESKE, TATJANA ROSIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Zajednicu aktera i gledalaca, koja je proizvedena po odredenim principima, njezini clanovi stalno iskušavaju i kao socijalnu realnost – premda je gledaoci koji nisu involvirani žele promatrati i shvatiti kao fiktivnu, cisto estetsku zajednicu. Erika Fischer-Lichte, Estetika performativne umjetnosti “Jer”, rece ptica,”ljudski rod ne može podneti suviše mnogo stvarnosti” T. S. El

 • SARAJEVSKE SVESKE, SRĐAN VUČINIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Tema tranzicije u srpskom filmu Nezahvalno je izvoditi zakljucke o dogadajima i procesima koji se još uvek odigravaju, ciji smo samo nepouzdani svedoci. Proces tranzicije je u jeku u vecini zemalja bivše Jugoslavije, i mislim da najbolji filmovi o ovom fenomenu tek treba da budu snimljeni. Ne bi li se ova, danas sveprisutna tema osvetlila sa ekonomsko-politickog, sociološkog, psihološkog, moralnog, antropološkog stanovišta, a da snimljena ostvarenja poseduju i zavidne filmske kvalitete – po

 • SARAJEVSKE SVESKE, BORISLAV MIKULIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Uvod: Nulti stupanj "scene" i preobilje depresije Prihvativši poziv da priložim komentare na Izvještaj Marije Breznik o istraživanju kulturne produkcije u podrucju prikazivackih umjetnosti u Sloveniji , stanje opisano u Izvještaju cinilo mi se toliko slicnim hrvatskom kontekstu da se svaki konkretan primjer mogao preslikati na institucionalne prakse i kulturno-politicke tendencije u podrucju kazališta u Hrvatskoj od 2001. godine naovamo. No, vec je pocetak detaljnijeg istraživanja hrvatskog te

 • SARAJEVSKE SVESKE, DAVOR BEGANOVIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Književnost koja u Bosni i Hercegovini nastaje nakon rata 1992-1995. u dvostrukome je smislu književnost tranzicije. Kao prvo, ona prati društvo koje se nalazi u prijelazu (lat. transire – prijeci); no, kao drugo, i ona je sam svojevrstan prijelaz – od književne produkcije koju bi se moglo, zlobno, proglasiti monoliticnom, nesklonom eksperimentu, ka inovativnim književnim praksama ciji smo svjedoci u jednome više negoli neinovativnom vremenu. Ovu bi se drugu mogucnost moglo obilježiti kao svojev

 • SARAJEVSKE SVESKE, MILAZIM KRASNIQI, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Radikalna promena koja je usledila u albanskoj književnosti polovinom 20. veka, koja ce potisnuti njenu sjajnu tradiciju korektnog predstavljanja albanskog socijalnog života, u pocetku se javila u formi partizanske pesme. Partizanske pesme, vecinom autora i pesnika sjedinjenih u antifašistickom otporu, cinile su jezgro socijalnog realizma, koje ce se kasnije inaugurisati kao službena doktrina i nastojanje da se ostvari što jaci diskontinuitet sa albanskom književnom tradicijom i izolacija albans

 • SARAJEVSKE SVESKE, MIHAJLO PANTIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  – Promena društvene funkcije književnosti u južnoslovenskim kulturama s kraja 20. i pocetka 21. veka – Moramo priznati da nema mesta samozadovoljstvu. Jasno je na prvi pogled da književnost u 21. veku ima manju specificnu težinu no što je imala u prošlom, Andricevom stolecu i vekovima koji su mu prethodili. Književnost danas ima manju specificnu težinu iako nije gora od knjiga ranijih epoha. Razlog leži na dve strane. Slika i znak, posebno u racunarskom i internet okruženju, postali su važnij

 • SARAJEVSKE SVESKE, ANISA AVDAGIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Padom Berlinskog zida bosanskohercegovacka kultura se (opet) našla u procesu stvaranja nove kartografije, odnosno u suocenju s teškim simbolickim zahtjevima i definicijama vlastitih potencijala. Do sredine ili kraja osamdesetih godina prošlog stoljeca, ili preciznije do te 1989. godine, kada je srušen Berlinski zid, dok je hladnoratovska podjela još uvijek bila na snazi, Bosna i Hercegovina, kao pretpostavljeno stabilan dio nesvrstane SFR Jugoslavije, uživala je relativnu ideju Treceg puta, neop

 • SARAJEVSKE SVESKE, OZREN PUPOVAC, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Kako možemo okarakterizirati naše vrijeme – vrijeme nas, stanovnika epicentara kapitalisticke restauracije koja se odvija nakon 1989? Prije svega, vrijeme koje nastanjujemo neobicno je vrijeme. Godina 1989, teško je to sakriti, otvara neobicno poglavlje u povijesti: poglavlje povijesnih neobicnosti. Što je tocno to što pocinje s 1989? Ako pristupimo pitanju pažljivije, ne možemo a da nas ne zapanji paradoksalna igra vremena s kojom nas povijest ovdje suocava. Svaki pocetak je težak, kao što je j

 • SARAJEVSKE SVESKE, ALMA DENIĆ-GRABIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  “Medutim, nije u pitanju samo “pravo na pricu”, vec i obrnuta eticka obaveza na otvorenost prema Drugome, obaveza da se uspostavi dijaloška scena – po cijenu da ulog bude i veci od onog s kojim se kalkulira.” Može li pitanje radikalne Drugosti otvoriti pocetak diskusije o kraju 20. stoljeca, jednog od najgorih (sa dva svjetska rata, dva totalitarizma i stravicnim posljedicama ratne kataklizme na južnoslavenskom prostoru), i u bosanskohercegovackim uslovima oznaciti pokretanje procesa redefin

 • SARAJEVSKE SVESKE, SREĆKO HORVAT, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Jedan prijatelj koji se nedavno vratio iz Londona s konferencije Historical Materialism prepricao je anegdotu jednog od profesora s britanskog sveucilišta. Taj je profesor zamijetio da je iz javnog i znanstvenog diskursa rijec „klasa“ u potpunosti izbacena, a svako njeno spominjanje sada se smatra neukusnim ponavljanjem jedne tobože nadvladane teorije. Slicno se, nakon navodnog trijumfa neoliberalnog sna i „kraja povijesti“, dogodilo i s rijecju „solidarnost“. Ona se danas pod svaku cijenu nasto

 • SARAJEVSKE SVESKE, SRĐAN PUHALO, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Kada su me zamolili da napišen nešto o trenziciji u Bosni i Hercegovini, prvo što mi je „palo na pamet“ je da u Bosni i Hercegovini ne postoji jedno društvo, vec tri etnicki podijeljena društva, koja žive jedna pored drugih, a ne jedni s drugima. Svaki narod ima svoju teritoriju, svoje politicke partije i politicare, svoje medije, svoje pisce i pjesnike, svoje istoricare, ali i svoje domace izdajnike. Najveci broj Srba, Hrvata i Bošnjaka u tome ne vidi veliki problem. Našom percepcijom, prije

 • SARAJEVSKE SVESKE, NASER ŠEĆEROVIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  „Kažimo to slobodno odmah na pocetku: Da, u ovoj zemlji postoji siromaštvo, i ono se sve više širi.“ (str. 9) Ova tvrdnja kojom ova knjiga zapocinje i koja se odnosi na jednu od najbogatijih i najrazvijenijih zemalja svijeta ne djeluje samo sa našeg stanovišta pomalo nevjerovatna, u svakom slucaju pretjerana. „No, ni vecinsko društvo u Njemackoj do dana današnjeg ne želi stvarno primiti na znanje da je ono cega se boji vec odavno snašlo preko deset miliona ljudi: socijalna propast, gubitak blago

 • SARAJEVSKE SVESKE, MIRT KOMEL, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Šta je mainstream, cool i šta je in s jedne, a šta je underground, alter i out s druge strane menja se, naravno, s obzirom na okolnosti, kulturu i politicku situaciju. Doduše, klasicna književnost je, na primer, ostala neprikosnovena kao i nekad, medutim, s obzirom da se broj stanovništva koje cita povecao ona danas uživa visok društveni ugled, ali je proporcionalno tome manje citana i za same književnike mnogo manje korišcena kao merilo za to šta je dobro i lepo. Medutim, kao što se za klasike

 • SARAJEVSKE SVESKE, ŽELJKO IVANKOVIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Željko Ivankovic: Na neki nacin u tvom književnom i književnickom životu može se govoriti o tri životne faze. Prvoj koja traje od tvojih prvih književnih pocetaka do zakljucno 1971., do trenutka kad si politicki pomaknut na marginu. Drugoj koja traje sve do nekih promjena na našim prostorima, kako se imenuje globalna promjena paradigme i pad komunizma. Treca bi bila ova potom, koju je na našim prostorima snažno obilježio rat i sve što je donijelo porace. Ja ih spominjem s obzirom na njihov snaža

 • SARAJEVSKE SVESKE, VESELKO KOROMAN, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  U PDF fomatu se nalazi odbrana poezija Veselka Koromana, izbor: Željko Ivankovic NAPOMENA: Naslov teksta nije izvorni naslov.

 • SARAJEVSKE SVESKE, DRAGAN VELIKIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Kada se Kristina posle cetiri godine provedene na Istocnoj obali preselila na Zapadnu, zamenivši šest sati vremenske razlike za devet u odnosu na Beograd, grad u kojem je rodena i odrasla, sasvim je išcezlo pitanje: Šta tamo oni sada rade? Pitanje koje je u trenucima depresije potkopavalo egzistenciju koju je gradila napustivši svoju zemlju. Ono što sebi nikada nije priznala jeste cinjenica da je u svakodnevnoj prepisci sa Marijom ispitivala koliko ima smisla otpocinjanje novog života. Kao da je

 • SARAJEVSKE SVESKE, LIDIJA DIMKOVSKA, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  U PDFu je dostupna poezija Lidije Dimikovske u prevodu Seida Brganovica NAPOMENA: Naslov teksta nije izvorni naslov.

 • SARAJEVSKE SVESKE, OZREN KEBO, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  (sedamnaest izrazito lijepih razmatranja o raznim pitanjima koja su potresala i još potresaju društva srednje, istocne i jugoistocne Evrope; a provuklo se i nekoliko svjetski relevantnih tranzicijskih prizora) Tranzicija, definicija Tranzicija – prelazak iz jednog dehumaniteta u drugi, nešto blaži. Bar na pocetku. Tranzicija je temeljni društveni, ali i individualni proces. Kao što je poznato, mijenjaju se samo sistemi, države i vlasti, društvo ostaje

 • SARAJEVSKE SVESKE, LJUBICA ARSIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Kada sam kasnije o tome razmišljao, na stanici, u tramvaju, priljubljen celom dužinom tela uz neku nepoznatu ženu, cinilo mi se da se to nikad nije ni dogodilo. Kao što inace prošlost izgleda kad se covek iz nje probudi. Ostaje samo neciji razuzdan smeh, zgrcen poput obarene kajsije na dnu tek otvorene konzerve, lica koja se poput leda polako otapaju u caši. Ali zvonjenje telefona one kasne noci još uvek je stvarno. Cujem ga, doduše, sve slabije, ponekad usred nemuštog sna u kojem je to jedini z

 • SARAJEVSKE SVESKE, SAŠA ILIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Vladimir Berat ga je video prvi put nedaleko od „Ruskog cara“, kako sa podignutim rukama kao u cudu, zuri u visoko postavljeni zidni sat koji je pokazivao pola dvanaest. Bili su sami na Trgu Republike. Tako nešto nije doživeo nikada ranije. Grad je usred dana bio pust i tek poneki zbunjeni prolaznik bi promakao ispred njega dok je pešice dolazio iz pravca Evinog stana. Na Terazijama su dremala dva prazna trolejbusa; oslonjena na dovratak „Jugoslovenske knjige“, podbocena prodavacica je pušila, z

 • SARAJEVSKE SVESKE, ADISA BAŠIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  1. Sarajevo spava dok ja fenom sušim farmerke... Nekada davno su nas ucili: bajka pocinje rijecima Nekada davno, davno... Nekada ne tako davno su nas ucili: bajka pocinje kad junak prede granicu svoga semantickog polja. Kad prekoraci prag, napusti kucu, ode iz svoje kraljevine. Kad se suoci sa problemima i preprekama u postizanju svoga cilja: ubiti zmaja, pronaci blago, izboriti se za ruku kakve princeze... Preda mnom je putovanje koje se na prvi pogled cinilo bajkovitim: zajedno sa još deve

 • SARAJEVSKE SVESKE, AGIM APOLONI, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  U PDFu je dostupna poezija Agima Apolonija u prevodu Merime Krijezi. NAPOMENA: Naslov teksta nije izvorni naslov.

 • SARAJEVSKE SVESKE, FARUK ŠEHIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Vodena mahala Una sa svojim obalama je bila moje utocište neprobojna zelena tvrdava. Tu sam se krio od ljudi ispod olistalih grana. Sam u tišini okružen zelenilom. Cuo bih samo rad svoga srca, lepet krila mušice, i pljusak kada se riba izbaci iz vode i ponovo se u nju vrati. Nije da sam ispoljavao mržnju prema ljudima, ali sam se bolje osjecao medu biljkama i divljim životinjama. Unadžik, jedan od njenih rukavaca, tekao je pored nakrivljene majkine kuce koja je sporo tonula u naslage pijeska

 • SARAJEVSKE SVESKE, JANIKA RUTER, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  I. Odredivanje polazišta – O osnovama Cak i ako promatranje teksta i fotografije sa stajališta povijesti medija bez dvojbe nudi poneki rasvjetljujuci uvid – kao u vezi s pictorial turn , kojim se sve više i više potkopava dominacija pisma, što istraživanja konstatiraju na razne nacine – rad koji slijedi ipak mora odustati od te tematike i posvetiti se statusu quo s istovremenim sinkronijskim pogledima. Poneka opaska u vezi s medijalno-teorijskim osnovama bit ce ovdje ugradena prospektivno

 • SARAJEVSKE SVESKE, ZORAN FERIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  1. Nevina šala "Potrci doktora", igra za koju je potreban barem jedan dok-tor znanosti koji stopira i najmanje dva grobara u službenom automobilu, sastoji se u tome da grobari cim uoce doktora sa podignutim palcem uspore vožnju, tek toliko da jadnik pomi-sli kako ce vozilo uistinu stati. Uceni autostoper obicno trenu-tak oklijeva kad vidi crni karavan za prijevoz lijesova, ali onda potrci kako bi ga sustigao. Kola su kola, misli vjerojatno, pa bila i mrtvacka. Car igre je u tome da se u trenutk

 • SARAJEVSKE SVESKE, ENVER KAZAZ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  1. Tranzcija: etnotrauma, etnokapitalisticka gramzivost i socijalna bijeda Bosanskohercegovacko tranzicijsko, etnonacionalizmom razoreno i podijeljeno društvo obilježeno je nemogucnošcu da izade iz ratnih kolektivnih trauma. Etnoideološka traumatizacija trogetoiziranog bosanskohercegovackog društva rezultira interpretacijom nedavnog rata kao najveceg etnckog povijesnog i kulturnog dogadaja. Tu ideološku traumu prati na individualnom planu socijalna, ne manje destruktivna i autodekstrukti

 • SARAJEVSKE SVESKE, MATEVŽ KOS, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Kraj vs. pocetak istorije Na pocetku bih želeo da postavim sledecu opštu tezu: kljuc za razumevanje anatomije savremene slovenacke književnosti i kulture, a posebno u kontekstu debata o postkomunizmu, postmodernizmu i (post)modernom »globalnom svetu«, jesu osamdesete godine 20. veka. Jasno je da rasprava o tim problemskim sklopovima mora da se odvija barem na dve, medusobno ne sasvim odvojive ravni: jedna je književno-estetska, a druga je kulturno-istorijska. Naime, osamdesetih godina 20. vek

 • SARAJEVSKE SVESKE, ELIZABETA ŠELEVA, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  *Ph' neutralna* (izdavacka kuca Blesok, Skopje, 2009) Lidija Dimkovska (1971. g) svojim pesništvom potvrduje stav Adrijane Kavarero, da ženski glas relativizira *patrijarhalni zakon, koji idealizuje one žene, koje šute*. Dimkovska poseduje snažan, radikalan pesnicki iskaz *bez ostatka*, kakav bi poželeli mnogi pesnici, bez obzira na svoj pol-rod. Njena poezija je puna paroksistickih slika, bogato razudene asocijativnosti, eruditivnost

 • SARAJEVSKE SVESKE, MIODRAG RAIČEVIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  O MEKOM SRCU Kud ceš, ženo, Nesmišljeno? Jovan Grcic Milenko Pogreb beše zakazan za cetiri popodne. Kad ono: skandal! Ha, a tako lep sprovod! Ali, u vreme kad naša prica pocinje, svi su još uvek na okupu: otac Janek, mama Greta, njen brat, velecasni Mikulaš, uskih ramena i istih takvih brkova; i deca: stariji brat gospodice Rouz, i ona sama. I vreme kad se u njihovu kucu uselio rodak. (Niko ga nije zvao po imenu, pa necemo ni mi). Dali su mu sobu ispod stepeništa, malu,

 • SARAJEVSKE SVESKE, NEVEN UŠUMOVIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Naravno da ga nije odvezao do hrvatske granice. Ostavio ga je kod Parecaga, na autobusnoj stanici. Taj vozac, ni rijec da progovori, vozio je sve od Kopra u tišini; ajde istina, ponedjeljak je, nikome se ne razgovara. Rekao je samo srecno i dao mu znak da izade. Prešao je na drugu stranu ceste i nakon nekoliko koraka našao mjesto gdje je mogao nastaviti sa stopiranjem. Hrpu izlizanih automobilskih guma zamijetio je tek nakon prvog uboda. Sunce još nije pravo zapeklo, pa gume nisu širile onaj za

 • SARAJEVSKE SVESKE, DIMITRIJE DURACOVSKI, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Na Veliki petak sahranjuje se Isus Hrist. Dok se napolju odvija litija, crkvu do kasno u noc nadlijecu avioni. Rijec je o bombarderima. Lete visoko, cujemo im samo zvuk – žure ka Jugoslaviji, da se oslobode tereta koji nose, tamo negdje nad nekim gradom, nad nekim ljudima koji, možda, kao i mi oplakuju Hrista. - Na Veliki petak... – kaže otac Stefan, kojemu vidim suze u ocima – ... na najtužniji dan za hrišcane. A neko ko dobro poznaje istoriju, kaže: „Hiljadu devetsto cetrdeset i cetvrte godi

 • SARAJEVSKE SVESKE, ISKRA DONEVA, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Drangulije, u džepu imam drangulije... Jednu maramicu, žvaku, neku monetu, jednu izblijedjelu hartiju, dio nekog tiketa, neciju fotografiju, kljuceve... I to je sve. Drangulije, zaista – citav moj život. prijevod s makedonskog: Nenad Vujadinovic

 • SARAJEVSKE SVESKE, RUSMIR MAHMUTĆEHAJIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Zasigurno ce Bog obraniti one koji vjeruju; dosita Bog ne voli nijednog nezahvalnog izdajnika. Dopuštanje je dano onima koji se bore jer im je ucinjena nepravda – Bog je doista mocan da im pomogne – koji iz svojih kuca nisu izgnani ni za što osim zato jer kažu: “Naš gospod je Bog.” Da Bog ne uzvraca jedan narod drugim, bili bi razoreni samostani i crkve, sinagoge i mesdžidi u kojima je ustrajno spominjano Božije ime. Doista ce Bog pomoci onome koji pomaže Njemu – Bog je zaista Snažni, Mocni –

 • SARAJEVSKE SVESKE, JANA UNUK, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  »'Ljude i ptice, životinje i meteorološke pojave podražavao sam tako vjerno, kao da je svako od njih mojim glasom izrazio sebe’, izjavio je jednom neki srednjovjekovni histrion. Ne znam da li bi tu tvrdnju i zapisao, da je znao kako cu ja jednom naici na nju i u njoj prepoznati svoju poetiku, ali vjerujem da mu srodnost naših duša u koju želim da vjerujem, ne bi smetala, jer bio je pravi histrion, dakle izmedu ostaloga i pisac. Eh, kad bi u mom romanu vjetar i potok, lik i dogadaj, progovorili k

 • SARAJEVSKE SVESKE, FAHRUDIN KUJUNDŽIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  I zar pjesnik, mislim – ozbiljan pjesnik, taj genije u ogrtacu, taj velicanstveni ludak u šarenom ruhu, taj albatros, ta kokoška, mahmurni boem, izblijedjeli ideal, i sve tako redom; rekoh, zar pjesnik nije slican i ribi-cistacu u akvarijumu? Da li i on, kao ta neugledna riba, šalabaza okolo i cisti akvarijum jeduci tuda govna, što ih bezobzirno i obilato ostavljaju druge ribice, cije se pamcenje, kažu, mjeri u sekundama? Nije li slican tom

 • SARAJEVSKE SVESKE, TONKO MAROEVIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Ovaj mali izbor karakteristicnih pjesama želi predstaviti najnoviju pjesnicku zbirku slovenskog pjesnika Borisa A. Novaka, nazvanu MOM, odnosno Mala Osobna Mitologija. Sam pjesnik kaže kako je tu knjigu morao napisati, kako ga je teret obiteljskih uspomena i povijesnih nedaca upravo silio da se s njima i na ovakav, pjesnicki nacin, obracuna. Naime, dio tragicnih sudbina i zapletenih životopisa svojih izravnih predaka vec je bio iskoristio i kreativno obradio u davnom dramskom tekstu Vojnici povi

 • SARAJEVSKE SVESKE, BORIS A. NOVAK, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  U PDFu je dostupna poezija Borisa A. Novaka u prevodu Tonka Maroevica NAPOMENA: Naslov teksta nije izvorni naslov.

 • SARAJEVSKE SVESKE, DAŠA DRNDIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  U zakutke, u skrovišta, cesto odlažemo ili bisere ili smece, ili i jedno i drugo. Cak kad «metemo pod tepih», ponaosob ili kolektivno, znanstveno, kulturološki, politicki i tako redom, dogodi se da «sklanjamo» ono u cemu se zrcale naši životi: poganosti, kako bismo ih zaboravili, svetosti, kako bismo ih sacuvali i zaštitili. Vjerujem da sve treba vaditi iz zakutaka, podastrijeti povijesti i stvarnosti na uvid. Skrivenosti tako dobivaju mjesto u javnosti, pravo na rijec, one se mogu valorizira

 • SARAJEVSKE SVESKE, MILAN RAKOVAC, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Ligio Zanini autor je stihova iz kojih sam prekovao ovaj naslov – „naša zemlja drevna stara, pobratime“... U podnaslovu spominjem „našu“ talijansku literaturu, pamteci lekciju Silvija Strahimira Kranjcevica (ucitelja u Bosni), koji odbija molbu Vladimira Nazora da ga namjesti negdje u Bosni kako bi naucio dobar hrvatski jezik: Ostanite Vi na obali, jer svi ti rimski hramovi i mletacki dijalekti i palazzetti dio su hrvatske NACIONALNE kulture. S.S.K. danas bi s ovom uputom Nazoru bio heretik (n

 • SARAJEVSKE SVESKE, NELIDA MILANI KRULJAC, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Jedna subota bistra neba i topla i ugodna zraka, sa suncem koje ima posljednji pokus pred ljeto. Umirujuca glazba radija ispunjava tišinu, u mojem se praznicnom srcu gnijezde galebovi koji dolaze jesti na strehu male kuhinje u dvorištu, vjecno u sukobu s uzetim psom Jerryjem, koji zaraduje svoj kruh lajanjem na svaku pticu. I tada, u tom stidljivom proljetnom lahoru nakon kišnog tjedna, na vratima se pojave oni. Došli su s procvjetalim granama breskve, ubranim na drvecu koje raste u vrtovima i n

 • SARAJEVSKE SVESKE, NELIDA MILANI KRULJAC, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  I književnost talijanske nacionalne zajednice imala je svoje "sezone" i "svoje generacije". Ali, može li se govoriti o "suceljavanju generacija"? Da bi to napravili, treba poci u potragu za "raskidima" koji ce omoguciti otkrivanje novih tendencija kod mladih generacija, novih ideja, novih poimanja elemenata kojima se suštinski razlikuje jedno doba od drugog. Dogada se da uzalud tražimo, ali se dogada i da nademo tragove necega što se pokaže kao "novost". Dakle, usporedivati stare sa novim genera

 • SARAJEVSKE SVESKE, SILVIO FORZA, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  „Edit“ iz Rijeke, izdavacka kuca Italijana Hrvatske i Slovenije, bavi se manjinskim izdavaštvom. Baviti se manjinskim izdavaštvom znaci prvenstveno naciniti jasan programski izbor na kojem zasnovati svoju djelatnost. Prvo što se ne smije uciniti je izdaja semanticke vrijednosti sintagme u kojoj "izdavaštvo" treba citati i kao disciplinsku sektorijalnost tout court (u našem slucaju književnost i školski udžbenici) koja se mora zasnivati na umjetnickim i estetskim kriterijima (ukoliko estetika stv

 • SARAJEVSKE SVESKE, LAURA MARCHIG, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  U PDFu je dostupna poezija Laure MARCHIG u prevodu Daniela NacinovicA. NAPOMENA: Naslov teksta nije izvorni naslov.

 • SARAJEVSKE SVESKE, CARLA ROTTA, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Najdraži Giorgio, Ne, ne najdraži. Ostavljam ga. Ne mogu napisati «najdraži» covjeku koga upravo ostavljam… koga nogiram. Bilo bi licemjerno. Dragi Giorgio, Ne, ni tako. Podsjeca me na De Amicisovo Srce. Ili na baku iz Crvenkapice. Najdraži obavezuje, dragi je prisno-nježan. Giorgio! Ne. Izgleda kao zapovijed koja je izletjela nekom nabildanom kaplaru. Tu bi išlo nešto izmedu najdraži i dragi. Nekakav light najdraži, ali ne mogu mu napisati «light najdraži Giorgio». Ili «izmedu-najdraži-i

 • SARAJEVSKE SVESKE, UGO VESSELIZZA, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Na mnogo nacina se može sagledati pjesma, a jedan od njih je da se pjesma ne sagleda uopšte. I to može izgledati kao nevinost, zdrav razum pomiješan sa nevinošcu, popustljivost uznapredovanih godina, kada se pogledaš u ogledalo i vidiš da si ostario. Tada covjek pomisli da je možda prekasno Za sagledavanje, za htjenje, za sud, ali granice nisu sasvim jasne; kao kad sunce zalazi i izletu je skoro kraj, i povratak sa sela u grad u sumrak postaje lakši, zavodljiviji u polusjeni sumra

 • SARAJEVSKE SVESKE, CLAUDIO UGUSSI, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  U PDFu je dostupna poezija CLAUDIA UGUSSIA. NAPOMENA: Naslov teksta nije izvorni naslov.

 • SARAJEVSKE SVESKE, ALJOŠA CURAVIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  "Ljubavi, gdje si? Odsutan si." "Još jedna godina iza nas", odgovori on, nevoljko. "Još jedna godina zajedno", rece ona, razgovorljiva. Lagani povjetarac puhao je s mora. Cešljao je njegovo lice, njen potiljak. Dan se raznizavao izmedu neba i mora, u eksploziji boja. Povjetarac je milovao stvari i cinio ih nestvarnima. Uvlacio se medu biljke razbacane oko terase. Šaputao u krošnjama. Njihao jarbole usidrenih barki. Golicao motke jedara i zapone, užad. Okretao kormila i zastavice. Izdizao se n

 • SARAJEVSKE SVESKE, ALESSANDRO DAMIANI, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  OPROŠTAJ 6. Druga životna pobuda obveza bješe iz nezaslužena kraja oteti italsku nazocnost u zemlji mog odabira. Zadatak težak. Pregaženi grješkama drugih i žrtve povijesne Nemeze ljudi su naši bježali, odbijajuci lažna obecanja i cine po mjeri ljudske surovosti, kojima ideologije i vjerovanja vazda nude najbijednija pokrica. U pustoši ispražnjenih gradova i opustjelih sela ostadoše oni inace svega lišeni i rijetke sjene mudro obmanute polarnom

 • SARAJEVSKE SVESKE, PREDRAG MATVEJEVIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Svaki put kad su mi tražili neko svjedocenje o Balkanu, gdje sam se rodio i proveo veci dio života, javljala se u meni neka vrsta otpora ili tuge. Toliko sposobnih i dobrih ljudi poniknulo je na našem tlu, a toliko nesrece i muke zadadoše jedni drugima! Zašto je tome tako? Tražio sam odgovore na takva pitanja i nisam bio zadovoljan onima koje sam nalazio. Tekst koji slijedi najprije je, djelomice, izgovoren na jednom skupu u Sarajevu za vrijeme ovog posljednjeg rata – izgovoren je kao pri

 • SARAJEVSKE SVESKE, TANJA PETROVIĆ, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  »Cini se da se tzv. ujedinjenje Evrope sprovodi sa veoma malo razmišljanja«, napisali su 1993. godine Jelica Šumic Riha i Tomaž Mastnak u uvodu tematskog broja casopisa Filozofski vestnik, naslovljenom Questioning Europe, i u nastavku naglasili da »nije prvi put da se Evropa ujedinjuje, samo što ujedinjavanje nikada do sada nije pratio takav nedostatak ideja i refleksije« (Mastnak i Šumic Riha, 1993, 7). Autori su bili kriticni prema Evropi pre svega zbog krvavih dogadanja na prostoru bivše Jug

 • SARAJEVSKE SVESKE, RICCARDO NICOLOSI, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  I. Balkanizam i multietnicki utopizam: tuda opisivanja Bosne u devedesetim Zapadno promatranje politickih, etnickih i religioznih konflikata u Bosni i Hercegovini, koji su doveli i do rata u devedesetim godinama, bilo je obilježeno (može se reci da je to još uvijek) odredenim diskurzom kojega Maria Todorova naziva balkanizmom, razlikujuci ga od Saidova orijentalizma, makar oba diskurza, s obzirom na „retoriku“, pokazuju velike slicnosti. Balkanizam koji je nastao na pocetku 20. stoljeca u vr

 • SARAJEVSKE SVESKE, DŽEVAD KARAHASAN, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Prethodni tekst „Dijaloška tolerancija. Konstrukcija bosanskog kulturalnog identiteta i uloga islama“ u jedan niz je postrojio prof. dr. Muhameda Filipovica, prof. dr. Rusmira Mahmutcehajica i mene. U istom redu s nama nisu Ivica Osim, Kemal Monteno i Željko Grahovac, iako su mirno mogli biti. Oni jedan s drugim i s nama trojicom imaju naime isto onoliko veze koliko nas trojica imamo jedan s drugim: nimalo. Trojicu spomenutih i desetinu drugih moglo nam je pridružiti ono što je nas trojicu post

 • SARAJEVSKE SVESKE, MARIA DABROWSKA-PARTYKA, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Na prijelomu XX i XXI vijeka s politicke mape Europe i Balkanskog poluostrva nestala je Jugoslavija i cini se da niko više i ne žali nakon njezine nagle smrti. Cak su to preboljeli i najdublje povrijedeni jugonostalgicari, koji su izabrali status apatrida, postmodernistickih nomada. Vracajuci se ponekad u svoju domovinu, oni je vide iz perspektive „Baumanovih“ turista, koji su samo na trenutak napustili „svoje današnje, berlinske rodne krajeve“ . Iako je put na Aljasku oznacen gubitkom, pa iako

 • SARAJEVSKE SVESKE, CHRIS AGEE, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  U PDFu je dostupna poezija Chrisa Agee u prevodu Irene Žlof. NAPOMENA: Naslov teksta nije izvorni naslov.

 • SARAJEVSKE SVESKE, SONJA ABADŽIJEVA, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  Za istoricare umjetnosti narocito je važno da budno prate iskaze umjetnika u medijima. Smatram da je u slucaju Dragana Petkovica u ovom smislu od suštinske važnosti intervju „Do sebe i nazad“, u kojem on sam u nekoliko recenica sublimira svoj pogled na umjetnost: „Opstanak radosti u uživanju i upijanju umjetnickog djela vrlo rijetko prerasta u radost stvaranja... Umjetnik pravi svjestan kompromis s društvom, pokušavajuci da svoje znanje i kulturu prenese na dolazece kreativne potencijale ili nas

 • SARAJEVSKE SVESKE, NAMIK KABIL, 01/03/2010 (BESPLATAN TEKST)

  22) Ma, joj, sve neka petljavina, majke mi. Doveli nas u to stovarište u Vitezu, tamo kozmetike kakve god hoceš, sve svjetske firme i marke na jednom mjestu. Napravili prezentaciju kako su i rekli, dobili svi po sok i sendvic, sve nam u detalje objasnili, a onda ovaj lokalni suvlasnik, jedna odvratna, debela svinja, ko s poslom rece da svako prvo treba uplatit po osamdeset maraka depozita prije nego i kupi paket kozmetike. Al da ce se taj depozit cuvat pod našim imenom, i ako ostvarimo prodaj